Tổ chức
16/08/2011

 

  

                    Ban chủ nhiệm Khoa:

Phó Trưởng khoa: Ths. Phạm Minh Tùng (Phụ trách khoa)

Phó khoa: Ths. Nguyễn Thị Thành

Tổ trưởng bộ môn Sư phạm Mỹ thuật: Ths. Hoàng Quang Ánh

Tổ trưởng bộ môn Đồ họa - Thời trang: Ths. Vương Bích Hiền

Trợ lý Đào tạo: Ths. Trần Quang Huy

Tổ trưởng Công đoàn khoa: Ths. Lê Thị Thu

Bí thư liên chi khoa Mỹ thuật: Ths. Trần Hoàng Tú

Giảng viên Khoa

 

Ths. Phạm Minh Tùng_Phó Trưởng khoa

   

Ths. Vũ Dương Công

Giảng dạy bộ môn: Hình họa, Kí họa

 

Ths. Trần Quang Huy_Trợ lý Đào tạo

Giảng dạy bộ môn: Kí họa, Hình họa

 

Ths. Hoàng Quang Ánh_Tổ trưởng bộ môn SPMT

Giảng dạy bộ môn: Bố cục

 

Ths. Trần Anh Tuấn

Giảng dạy bộ môn: Trang trí

 

Ths. Ngô Thị Ngân

Giảng dạy bộ môn: Bố cục

 

Ths. Nguyễn Tuấn Dũng

Giảng dạy bộ môn: Giải phẫu, Luật xa gần

Ths. Trần Hoàng Tú

Giảng dạy bộ môn: Luật xa gần, Hình họa

Liên kết web