Đào tạo
16/08/2011

Các ngành đào tạo Chính quy trình độ cao đẳng:

Mã C140222. SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Khối H)
Đào tạo giáo viên Mỹ thuật cho các trường Mầm non,Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn mỹ thuật cho các cơ sở văn hoá, giáo dục...
Chương trình đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật trong trường Mầm non (khối M).
Sinh viên hoàn thành quá trình đào tạo hệ Cao đẳng có thể liên thông hệ Đại học tại Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương...


Mã C210404. THIẾT KẾ THỜI TRANG (Khối H)
Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng; chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Đủ năng lực, trình độ làm việc tại các cơ sở may và thiết kế thời trang hoặc các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thời trang; làm Stylish, giám đốc sáng tạo cho thương hiệu của bản thân.
Chương trình đào tạo: Thiết kế Thời trang; song ngành: Thiết kế Thời trang - Thiết kế Đồ họa.
Sinh viên hoàn thành quá trình đào tạo hệ Cao đẳng có thể liên thông hệ Đại học tại Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương...

Mã C210403. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Khối H)
Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng; chuyên ngành Thiết kế Đồ họa. Đủ năng lực phụ trách mảng Mỹ thuật hoặc nhân viên thiết kế, sáng tạo cho các công ty chuyên Đồ họa, quảng cáo, in ấn hoặc vị trí thiết kế tại phòng thiết kế của các tòa báo, sách; các doanh nghiệp có nhu cầu về Đồ họa.
Sinh viên hoàn thành quá trình đào tạo hệ Cao đẳng có thể liên thông hệ Đại học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương...


Song ngành Giáo dục mầm non - Mĩ thuật (Khối M)

Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng song ngành Giáo dục mầm non -  Sư phạm mĩ thuật nhằm đào tạo giáo viên có chuyên ngành mầm non- mĩ thuật, đáp ứng những yêu cầu về đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kỳ hội nhập, có những kiến thức, kỹ năng về giáo dục mầm non cũng như giáo dục mĩ thuật trong trường mầm non

Sau khi ra trường sinh viên sẽ được cấp bằng song ngành mầm non- mĩ thuật có khả năng đảm nhận được vị trí vừa là một giáo viên dạy mầm non, vừa là một giáo viên dạy mỹ thuật trong trường mầm non tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội xin việc ở nhiều trường mầm non với các quy mô khác nhau, ở các địa phương khác nhau, làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các câu lạc bộ liên quan đến giáo dục trẻ mầm non.

Ngoài đảm nhận công việc giảng dạy thì có thể trang trí sắp đặt quang cảnh chung, trong phòng, lớp học, các góc hoạt động cũng như trang trí ngày hội, ngày lễ trong các cơ sở mầm non và cộng đồng; Làm đồ chơi, học liệu phục vụ các hoạt động trong trường mầm non; Xây dựng và quản lí hệ thống thương hiệu trường mầm non như hệ thống bảng biển, logo, lưu giữ dữ liệu, hình ảnh của Nhà trường.

Các tin mới hơn:
Liên kết web