Giới thiệu chung 

                          

      Khoa Mỹ thuật Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có tiền thân là tổ tạo hình của Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung Ương 1. Năm 2003, Khoa được thành lập với 8 Cán bộ giảng viên. Đến năm 2014, Khoa đã có 25 Cán bộ giảng viên với 90% đạt trình độ thạc sĩ.

     Khoa thực hiện chức năng đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ Cán bộ giảng dạy cho hệ thống các trường Mầm non, các trường Tiểu học và các trường Phổ thông trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó còn bồi dưỡng, nâng cao trình độ tư duy sáng tạo cho các nhà Thiết kế Đồ họa, Thiết kế thời trang trong tương lai.

      Tổ chức, triển khai các nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học phục vụ cho ngành Giáo dục và nhu cầu xã hội.

      Kết hợp với các đơn vị, cơ sở trong và ngoài trường đào tạo sinh viên Sư phạm Giáo dục Mầm non - Mĩ thuật, Sư phạm Mĩ thuật để hình thành năng lực nghề nghiệp cho các nhà giáo tương lai.

      Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Mĩ thuật, song ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non - Mĩ thuât, Thiết kế Đồ họa và Thiết kế thời trang. Giảng dạy môn Mĩ thuật cho sinh viên các ngành có liên quan đến Mĩ thuật trong toàn trường. Nghiên cứu khoa học giáo dục và thực tiễn. Không ngừng bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho sinh viên các ngành trong khoa.

      

     


 


                                                                

Liên kết web